Rozpočet města Plzně

StrukturaSchválený rozpočetUpravený rozpočetSkutečnost% z upraveného rozpočtu
Příjmy 5 919 101 0 0 0.0%
Provozní příjmy 4 984 152 0 0 0.0%
Vlastní příjmy daňové 3 915 562 0 0 0.0%
Cizí daně 3 470 000 0 0 0.0%
DPH 1 620 000 0 0 0.0%
Daň z příjmů práv. osob 790 000 0 0 0.0%
Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba 85 000 0 0 0.0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená 750 000 0 0 0.0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 50 000 0 0 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob 30% 30 000 0 0 0.0%
Daň z podnikání fyz. osob-sdílená 10 000 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 135 000 0 0 0.0%
Zrušené daně 0 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 250 000 0 0 0.0%
Poplatky 195 562 0 0 0.0%
Poplatky v oblasti živ. prostředí 39 000 0 0 0.0%
Místní poplatky 18 160 0 0 0.0%
Správní poplatky 40 202 0 0 0.0%
Ostatní poplatky a odvody 98 200 0 0 0.0%
Vlastní příjmy nedaňové 947 712 0 0 0.0%
Příjmy z vlastní činnosti 114 997 0 0 0.0%
Odvody vlastních příspěvkových org. 4 090 0 0 0.0%
Příjmy z pronájmu majetku 646 026 0 0 0.0%
Příjmy z úroků 2 623 0 0 0.0%
Kurzové zisky 0 0 0 0.0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend 130 000 0 0 0.0%
Sankční platby 21 404 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 455 0 0 0.0%
Ostatní nedaňové příjmy 24 108 0 0 0.0%
Přijaté splátky půjčených prostředků 4 009 0 0 0.0%
Přijaté dotace provozní 120 878 0 0 0.0%
Souhrnný dotační vztah 120 869 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 9 0 0 0.0%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Dotace od krajů a regionálních rad 0 0 0 0.0%
Dotace od obcí 0 0 0 0.0%
Dotace ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté dotace 0 0 0 0.0%
Kapitálové příjmy 934 949 0 0 0.0%
Vlastní příjmy kapitálové 929 900 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 929 900 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje pozemků 17 000 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje domů 40 000 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů 14 000 0 0 0.0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 858 900 0 0 0.0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové příjmy 0 0 0 0.0%
Přijaté dotace investiční 5 049 0 0 0.0%
Souhrnný dotační vztah 0 0 0 0.0%
Ze státního rozpočtu ostatní 5 049 0 0 0.0%
Ze státních fondů 0 0 0 0.0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0.0%
Dotace od krajů a regionálních rad 0 0 0 0.0%
Dotace od obcí 0 0 0 0.0%
Dotace ze zahraničí 0 0 0 0.0%
Ostatní přijaté dotace 0 0 0 0.0%
Výdaje 5 691 013 0 0 0.0%
Provozní výdaje 4 298 985 0 0 0.0%
Běžné výdaje 1 888 234 0 0 0.0%
Placené úroky 62 973 0 0 0.0%
Kurzové rozdíly 5 0 0 0.0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob 250 000 0 0 0.0%
Daň z nabytí nemovitých věcí 42 000 0 0 0.0%
Daň z nemovitých věcí 900 0 0 0.0%
Daň z přidané hodnoty 150 000 0 0 0.0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. 852 294 0 0 0.0%
Provozní transfery PMDP 833 184 0 0 0.0%
Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům 160 107 0 0 0.0%
Provozní transfery obyvatelstvu 24 404 0 0 0.0%
Provozní transfery do zahraničí 740 0 0 0.0%
Provozní půjčené prostředky 20 0 0 0.0%
Ostatní provozní výdaje 34 124 0 0 0.0%
Kapitálové výdaje 1 392 028 0 0 0.0%
Stavební investice 1 180 446 0 0 0.0%
Nestavební investice 28 355 0 0 0.0%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 77 750 0 0 0.0%
Nákup akcií a majetkových podílů 96 177 0 0 0.0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 2 100 0 0 0.0%
Investiční transfery PMDP 0 0 0 0.0%
Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům 7 200 0 0 0.0%
Investiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 0.0%
Investiční transfery do zahraničí 0 0 0 0.0%
Investiční půjčené prostředky 0 0 0 0.0%
Ostatní kapitálové výdaje 0 0 0 0.0%
Financování -228 088 0 0 0.0%
Financování +/- vlastní zdroje -121 327 0 0 0.0%
Použití prostředků minulých let 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - podíl na daních 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na výkon státní správy 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her 0 0 0 0.0%
Převody MMPxMO ostatní 0 0 0 0.0%
Převody (+) 300 0 0 0.0%
Převody (-) 300 0 0 0.0%
Vlastní účelové fondy -121 327 0 0 0.0%
Použití vlastních fondů (+) 750 321 0 0 0.0%
Fond rezerv a rozvoje 686 191 0 0 0.0%
Fond životního prostředí 0 0 0 0.0%
Fond sociální 34 414 0 0 0.0%
Fond oprav Sylván 6 000 0 0 0.0%
Fond pro kofinancování dot.projektů 23 716 0 0 0.0%
Tvorba vlastních fondů (-) 871 648 0 0 0.0%
Fond rezerv a rozvoje 472 703 0 0 0.0%
Fond životního prostředí 2 525 0 0 0.0%
Fond sociální 35 062 0 0 0.0%
Fond oprav Sylván 6 000 0 0 0.0%
Fond pro kofinancování dot.projektů 355 358 0 0 0.0%
Financování +/- návratné zdroje -106 761 0 0 0.0%
Přijaté úvěry (+) 0 0 0 0.0%
Splátky úvěrů, půjček (-) 106 761 0 0 0.0%
Financování +/- opravné položky 0 0 0 0.0%
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 0 0.0%